Skip to main content

Recorded name: Parc y garreg

Head Name Undefined
TypeField
Grid ReferenceSN 13616 38120
ParishEglwyswrw
CountyPembrokeshire
When recorded 2017
Primary Source Perci Penfro
Secondary Source
Notes Mae carreg anferth ym mharc y garreg. Saif un carreg yn syth ac eraill yng nghanol y clawdd. Mae olion twll wedi ei naddu yn y garreg fawr ac mae olion fod powdr wedi ei rhoi yn hon er mwyn ei hollti. Dywed rhai haneswyr mai olion hen gromlech yw hon a'r